„NIE MA RZECZYWISTOŚCI SAMEJ W SOBIE, SĄ TYLKO OBRAZY WIDZIANE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW”